Pisanie prac

Czy pisanie prac sprawia Ci problem? Nie masz czasu, pomysłu i tymbardziej nie wiesz jak to zrobić? Nasza firma Pisanie-Prac.pl jest skutecznym, rzetelnym i szybkim rozwiązaniem na Twoje problemy. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom gwarantując najwyższą jakość w najniższych cenach. Oferujemy pomoc w pisaniu wzorów prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych i temu podobnych. Rozległe kontakty i wieloletnie doświadczenie klasyfikuje nas na pierwszym miejscu. Oferujemy pisanie prac na najwyższym poziomie merytorycznym, nie straszne nam pilne, trudne tematy. Zaufaj nam!
Pisanie prac - regulamin
I. Postanowienia ogólne:

 1. Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych w postaci przygotowywania opracowań o charakterze naukowo - technicznym na zlecenie klienta oraz prowadzeniem kursów pisania prac zaliczeniowych, licencjackich oraz magisterskich.
 2. Opracowanie sporządzone przez naszą firmę, bądź przygotowane w trakcie trwania kursu określonego w art. 1, może być wykorzystywane jedynie w zgodny z prawem sposób, w szczególności stanowić wzór dla przygotowania własnego opracowania naukowego.
 3. Na podstawie odrębnych umów możliwe jest udzielenie licencji na posługiwanie się tekstem, bądź przeniesienie na klienta praw autorskich związanych z opracowaniem.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów przygotowanych przez naszą firmę.

II. Zamówienie:

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez zleceniobiorcę. Potwierdzenie takie zawierać będzie informacje dotyczące tematu opracowania oraz terminu jego realizacji (w przypadku braku terminu całości zlecenia za termin przyjmujemy datę realizacji pierwszej części opracowania).
 4. Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie wpływu zaliczki na rachunek zleceniobiorcy.
 5. Zamówienie jest realizowane w terminie umówionym między stronami.

III. Realizacja zamówienia:

 1. Realizacja zamówienia odbywa się etapami.
 2. Wszelkie ustalenia między stronami dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, terminu, bądź innych istotnych elementów zlecenia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail'em.
 3. Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez firmę, zaakceptowanym przez klienta planie pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.
 4. Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie ogólnodostępnych opracowań naukowych oraz nienaukowych dotyczących meritum tematu.
 5. Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany planu pracy w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.
 6. Brak jest możliwości rezygnacji z zamówionego, przygotowanego na czas tekstu w związku z faktem poniesienia przez przyjmującego zlecenie kosztów opracowania.
 7. Odbiór opracowania możliwy jest w formie elektronicznej via e-mail po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części, bądź całości opracowania.
Korzystanie z serwisu Pisanie-Prac.pl oznacza akceptację regulaminu. Wykonane przez nas opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów Prawa Autorskiego. Serwis Pisanie-Prac.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania.

Wszelkie prawa zastrzeżone Pisanie-Prac.pl (2005-2009 v2.0)